Vi tilbyder kloakarbejde

Kloakarbejde

Kloakarbejde

kloakarbejde og udskiftning af rør efter rotter

Kloakarbejde i det åbne land - skybrudssikring

Vi udfører kloakker i det åbne land, hvor der kan kræves nedsivning. Vi udfører også skybrudssikring, hvilke også kan være en sikring af at der ikke kan ske tilløb af vand gennem lyskasser, trapper, kældervinduer og døre.

kloakanlæg og reparation

Jeg er autoriseret kloakmester, og udfører alle typer kloakopgaver. Vi er et servicefirma så vi udfører både de helt store projekter samt små opgaver hvor der blot skal udskiftes et dæksel. En typisk opgave kan være gentagende forstoppelser, hvor vi tager en tv-inspektion af systemet, finder skaden og sørger for reparation.

kloakarbejde ifm. Nedsivningsanlæg og TV-inspektion

Vi sørger for alle former for rensning af kloak samt tv-inspektioner. Ved nedsivningsanlæg i det åbne land sørger vi for geoteknisk undersøgelse af jordens nedsivningsevne, ansøgning hos kommune, samt udførelsen.

Rottespærre - eftersøgning af og udbedring efter rotter

Ser du en rotte, så er der pligt til at anmelde til kommunen. Men derefter får du et påbud om undersøgelse og udbedring af autoriseret kloakmester. – DER KOMMER SKOVGAARD ind i billedet. Vi er Certificeret rottespærremontør: vi graver og vi finder rottens ud/indgang – bekæmper dem, og udbedrer de skader som de evt. har forvoldt.

Vores arbejde

Referencer inden for kloakarbejde

Vi har udført arbejde for Campus i Hillerød. Vi etablerede svær jer-betonfundamenter med dæk. Arbejdet omfattede ca. 2.000 m2.

Campus i Hillerød

Betonarbejde

Vi har udført kloakarbejde for Jeudan. Opgaven bestod i renovering af hovedkloak, spildevand & regnvand. Arbejdet omfattede ca. 500 lm.

Jeudan

Kloakarbejde

Vi har udført arbejde på Norgesgade. Opgaven bestod af gårdrenoveringer med kloak, gartner, belægninger skurt. Arbejdet omfattede ca. 2.000 m2.

Norgesgade

Anlægsarbejde

Vi har brug for en entreprenør medarbejder

Hvad er en Entreprenør medarbejder

Det er en M/K der har erfaring og på egen hånd

 • Kan udføre kloak/dræn opgaver
 • Kan grave/planere med en minnigravemaskine 1 til 5 ton
 • Kan udføre mindre, el større belægningsopgaver
 • Kan udføre mindre asfaltopgaver
 • Kan udføre betonopgaver – som eks. fundamenter og betondæk

Vi har mange småopgaver – derfor er kørekort nødvendigt.

Meget gerne kørekort BE (almindeligt kørekort med til påhængskøretøj).

Hvad er en entreprenørmedarbejder ikke

Der er så mange, der af kommunerne har fået kurser i Kloak 1 – 2 – for så tror jobkonsulenter at de kan lave kloak —- DET KAN DE IKKE.

En typisk Kloakopgave er

Kloak er sprunget i fundamentet ind til ejendommen – og skal skiftes fra ”under trappen og lyskassen helt ud til fortov.”

Sådan en opgave kan derfor derfor være:

 1. hent maskinen på anhængeren
 2. flyt fru Jørgensens buske og sikre, at de ikke ”går ud” til de bliver plantet igen.
 3. nedbryd lyskasse og sæt trappeelementer i depot
 4. grave ned, og udføre kloak fra kælderfundament til fortov
 5. gen opfylde – med materialer. Dvs. stabil i fortov og under trappe – muld under planter og græs
 6. reetablere fortov med asfalt el belægning som eksisterende
 7. gensætte kantstenen i fortov
 8. gensætte trappe og opsætte forskalling til ny trappe inkl. jern og støbning.
 9. afrette til ny græs og samt genetablere fliser

Vores opgaver kan også være et nyt fundament der skal støbes, kloak til nybygning, belægninger om et parcelhus, dræn om en kælder, asfaltere et fortov osv. osv.